Sälja Mynt & Medaljer

Handeln med svenska mynt och medaljer har exploderat senaste åren. Detta beror till stor del på att en del av de äldre svenska mynten innehåller silver eller guld. Två ädelmetaller vars marknadsvärde ökat kraftigt. Tyvärr har detta fått till följd att en mängd oseriösa aktörer hittat till denna marknad. Dessa aktörer köper mynt långt under marknadspris från ovetande kunder.

Vi köper mynt och medaljer till bästa pris

På Samlarbolaget tror vi på rättvisa priser och ett ärligt förhållningssätt gentemot våra kunder. Vi betalar därför mycket bra priser för dina silver- och guldmynt, och skulle du mot förmodan hitta någon annan etablerad handlare som betalar bättre så kan vi troligtvis matcha även deras bud. För oss är det viktigt att vara den trygga och pålitliga mynthandlaren som du kan lita på. Vi värderar därför dina mynt och medaljer utifrån det aktuella marknadspriset och garanterar att du får ett konkurrenskraftigt marknadspris. Se våra inköpspriser på vår speciella hemsida Myntbutiken för mynt. Vi kan även köpa in övriga guld-och silverföremål till bra priser då vi har bra samarbeten via vår mynthandel.

Värdera mynt och medaljer från kronperioden

En riktlinje är att värdet på cirkulerade mynt från slutet av 1800-talet fram till nutid huvudsakligen ligger i metallvärdet. Det kan låta lite negativt, men faktum är att priserna på ädelmetall (exempelvis silver – och guld) ur ett historiskt perspektiv är väldigt höga just nu. Vi upplever därför att många kunder blir väldigt positivt överraskade vid vår myntvärdering.

Värdering av mynt och medaljer med samlarvärde

Värdera mynt och medaljer från tidigt 1800-tal eller tidigare är ofta mer komplext eftersom värdet inte bara är kopplat till metallen utan även till faktorer som kvalitet, upplaga, proveniens, ursprung och samlarområde. Att värdera denna typ av objekt är mer subjektivt och kräver ofta större marginaler för inköp av mynthandlare, eftersom det kan vara svårt att fastställa exakt försäljningspris. Dessutom kan det även ta lång tid för en mynthandlare att hitta rätt köpare för dessa objekt. Vill du värdera mynt och medaljer med samlarvärde är du varmt välkommen att kontakta oss. Myntbutiken gör också kostnadsfria värderingar av mynt och medaljer

Guldmynt Oscar II.

       

 

 

Guldmynt Oscar II.                                                      

Amerikansk silverdollar.

Amerikansk silverdollar.                      

Försäljning av samlarmynt

När det gäller mynt av samlarvärde så behöver ofta mynthandlare större marginaler då det kan vara svårt att veta exakt försäljningspris och hur lång tid försäljningen kommer att ta. Vi har dock stor erfarenhet av samlarmynt och ett stort kontaktnät med samlare, så du kan med fördel vända dig till oss jämfört med en myntauktion vid försäljning av dina samlarmynt. Dessutom så får du betalt direkt och undviker avgifter.

Sälja andra föremål i guld och silver

Förutom att köpa in silver- och guldmynt är vi också intresserade av andra guld- och silverföremål. Vi har genom våra bra samarbeten inom mynthandel byggt upp bra försäljningskanaler av ädelmetall, och vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser på en mängd olika guld- och silverföremål.

Vår speciella hemsida för mynt och medaljer

Besök gärna vår speciella hemsida Myntbutiken för mynt och medaljer. Där kan du se våra aktuella inköpspriser på silvermynt, guldmynt och silver – och guldföremål. Du hittar även mer information om vår verksamhet. Vi ser fram emot att hjälpa dig med dina mynt och medaljer och övriga guld- och silverföremål.

Vill du sälja mynt eller
medaljer?
Vänligen kontakta oss för en myntvärdering!