Vykort

Vi köper din samling med gamla vykort.

Det finns en rad olika faktorer som kan påverka värdet på dina vykort:

Ålder.
Naturligtvis så är ofta äldre vykort mer eftertraktade än moderna vykort.

Kvalitet.
Ett trasigt eller sönderklippt vykort har sälllan något värde överhuvudtaget. Det är med stor sorg man ofta ser att någon klippt bort frimärket i tron att det har ett värde. I många fall hade värdet funnits om man lämnat vykortet intakt.

Skrivet eller oskrivet.
En del föredrar oskrivna vykort, medan andra föredrar skrivna vykort. En fördel med skrivna kort är att man ofta ser dateringen. Dessutom kanske vykortet har en spännande historia att berätta.

Motiv.
Vissa motiv är mer eftertraktade än andra. Ett av dom hetaste motiven är järnvägsstationer. Gärna från mindre orter i det gamla Sverige. Andra populära områden är fartyg och flygplan.

Frankering.
Naturligtvis så ökar ett sällsynt frimärke värdet på vykortet. Låt dock frimärket sitta kvar!

Stämplar.
En ovanlig och vacker stämpel kan höja värdet på ditt vykort. Vad som är ovanligt eller vanligt kan du läsa i katalogen Facit Postal.

Det är väldigt ovanligt med vykort med marknadsvärden uppåt tusenlappen.

Dom allra flesta vykorten handlas i partier där priset ligger runt 1 kr/st.  

Vänligen kontakta oss för ett prisförslag!